McDonald’s: Objavte postup k prihláseniu sa na voľné pracovné miesta

Ste zaujatí o pridanie sa k globálnemu lídrovi v oblasti rýchleho občerstvenia? Tento článok vás sprevádza procesom vyhľadávania voľných pracovných miest v reťazci McDonald’s. Ponúka priamy, krok za krokom postup. 

Získate prehľad o dostupných pozíciách, čo môžete očakávať v súvislosti so mzdu a benefitmi a tipy, ako sa vyniknúť vo vašej prihláške. Pripravte sa na novú kariéru s jednou z najznámejších značiek na svete.

ADVERTISEMENT

Globálny dopad McDonald’s

McDonald’s je významným zamestnávateľom s rozsiahlym sieťou pobočiek v viac ako 100 krajinách. Jeho globálna prítomnosť podčiarkuje jeho úlohu na trhu rýchleho občerstvenia a ako kľúčový ekonomický prispievateľ.

Spoločnosť poskytuje pracovné príležitosti miliónom ľudí, čím zdôrazňuje svoju dôležitosť ako zamestnávateľa. Rôznorodé kariérne cesty siahajú od čiastočných úväzkov až po celé korporátne kariéry, čo ukazuje záväzok k rozvoju pracovnej sily.

Toto zariadenie je často prvou pracovnou skúsenosťou pre mnohých, poskytuje kľúčové zručnosti a školenia. Ako vedúca značka stanovuje štandardy v zamestnaneckých praktikách a inováciách v sektore služieb.

ADVERTISEMENT

Pochopte McDonald’s

Tento článok preskúma McDonald’s ako globálnu entitu a kľúčového hráča na trhu práce.

Historické rozšírenie

McDonald’s začal ako jedna reštaurácia v roku 1940 a vyvinul sa do globálneho franšízového konceptu. Značka zažila rýchle rozšírenie v druhej polovici dvadsiateho storočia, čím sa stala štandardnou súčasťou takmer každého veľkého mesta na celom svete. 

Konštantný dôraz na štandardizované prevádzky a inovácie v ponuke podporili tento rast. Dnes je spoločnosť symbolom amerického kultúry a podnikateľského ducha.

ADVERTISEMENT

Priemysel a ekonomická rola

McDonald’s zohráva kľúčovú úlohu v odvetví rýchleho občerstvenia, kde pioniersky uplatňuje mnohé postupy, ktoré sa stali normou. Jeho prevádzky významne ovplyvňujú miestne hospodárstva, hlavne prostredníctvom tvorby pracovných miest a rozvoja.

Franšízový model posilňuje miestnych podnikateľov a zároveň zachováva konzistentnosť značky. Okrem toho prispieva k miestnym komunitám prostredníctvom rôznych iniciatív z oblasti firemnej sociálnej zodpovednosti, čím rozširuje svoj firemný vplyv.

Volné Pozície a Požiadavky

Tu je prehľad rôznych rolí, ktoré môžete sledovať, aby ste zabezpečili zodpovedajúce vašim schopnostiam a kariérnym cieľom:

 • Člen Posádky: Hlavné zodpovednosti zahŕňajú obsluhu zákazníkov, prípravu jedál a čistotu. Predchádzajúce skúsenosti nie sú potrebné; školenie je poskytnuté.
 • Manažér Zmeny: Riadi prevádzku tímu počas zmeny, vrátane pridelenia úloh a kontroly kvality. Vyhodnotenia vyžaduje skúsenosti vo vedúcej pozícii a silné vodcovské zručnosti.
 • Manažér Obchodu: Táto pozícia dohliada na celkovú prevádzku obchodu, vrátane finančného výkonu, riadenia personálu a zhody s predpismi. Je potrebných niekoľko rokov skúseností v riadení v maloobchode alebo pohostinstve.
 • Technik Údržby: Zodpovedný za údržbu vybavenia a všeobecné údržbové úlohy. Technická zdatnosť a príslušné certifikáty sú často nevyhnutné.
 • Líder Skúseností Hostí: Zameriava sa na zlepšovanie spokojnosti zákazníkov, riešenie otázok a poskytovanie spätnej väzby. Vyžaduje sa vynikajúca komunikácia a medziľudské zručnosti.
 • Barista: Táto pozícia sa špecializuje na prípravu kávových nápojov na miestach s McCafé. Skúsenosti s prípravou kávy sú preferované, ale nie sú povinné, pretože je poskytnuté školenie.
 • Obsluha Drive-Thru: Táto pozícia sa zaoberá objednávkami, platbami a interakciami so zákazníkmi na okennom ráme drive-thru. Vyžaduje sa schopnosť multitaskingu a dobré komunikačné zručnosti.
 • Personál V Kuchyni: Pracuje na príprave jedál a spĺňa bezpečnostné normy potravín. Predchádzajúce skúsenosti v kuchyni sú užitočné, ale nie sú povinné.
 • Tréner Pokladne: Spravuje transakcie a interakcie so zákazníkmi pri pokladni. Mali by mať dobré číselné zručnosti a schopnosť obsluhy zákazníkov.
 • Vodič Doručovateľa: Doručuje jedlo na miesta zákazníkov. Musí mať platný vodičský preukaz a dobrý evidenčný záznam vodiča.

Žiadosť o pozíciu

Proces zamestnávania je priama cesta. Tu je spôsob, ako môžete požiadať a účinne zabezpečiť pozíciu.

Krokovým sprievodcom procesom prijímania žiadostí

Orientovať sa v procese prijímania žiadosti o prácu sa môže zdať zložité, ale je to celkom priamočiara záležitosť, keď poznáte jednotlivé kroky. Tu je stručný sprievodca, ktorý vám pomôže efektívne sa prihlásiť a zvýšiť vaše šance na zamestnanie.

Navštívte stránku Kariéra

Začnite navštívením stránky kariéry. Táto platforma zobrazuje všetky momentálne voľné pozície a poskytuje podrobné informácie o každej úlohe. Uistite sa, že si vyberiete pozíciu, ktorá zodpovedá vašim schopnostiam a kariérnym ambíciám.

Vyhľadajte pracovné príležitosti

Použite funkciu vyhľadávania na filtrovanie pracovných príležitostí podľa lokalít, typov práce a kľúčových slov. Vybrať rolu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim kvalifikáciám a záujmom, je dôležité. Pravidelne sa vracajte a sledujte nové príspevky, aby ste zachytili najnovšie príležitosti.

Odovzdajte žiadosť online

Po nájdení vhodnej pozície vyplňte online formulár žiadosti. Tento krok obvykle vyžaduje nahranie vášho životopisu a niekedy aj zodpovedanie otázok súvisiacich s pracovnou pozíciou. Skontrolujte si vaše údaje a uistite sa, že všetky informácie sú správne, predtým než ich odovzdáte.

Príprava na pracovný pohovor a jeho absolvovanie

Po podaní prihlášky sa pripravte na pohovor tým, že sa oboznámite s bežnými otázkami na pohovore a kultúrou spoločnosti. 

Oblečte sa primerane a príďte včas, aby ste preukázali svoju profesionalitu. Využite túto príležitosť na vytvorenie silného dojmu a vyjadrenie dôvodu, prečo ste to pravé pre tímu.

Tipy na prijímacie konanie

Predtým než pošlete svoju prihlášku, zvážte tieto tipy, aby ste svoju prihlášku zdôraznili:

 • Prispôsobte svoje CV: Prispôsobte svoje CV tak, aby ste zdôraznili skúsenosti a zručnosti relevantné pre pozíciu, na ktorú sa uchádzate.
 • Zvýraznite kľúčové zručnosti: Dôrazne zdôraznite zručnosti, ktoré sú obzvlášť cené v rýchlom občerstvení, ako je tímová práca, komunikácia a obsluha zákazníkov.
 • Buďte struční: Urobte svoju prihlášku jasnú a stručnú, zabezpečujúc, že všetky informácie sú relevantné pre prácu.
 • Odozvite sa: Ak do jedného či dvoch týždňov nepočujete späť, pošlite e-mail s vašim ďalším záujmom a nádejou na pridanie do tímu.

Prehľad odmeňovania

Rozumieť platovému ohodnoteniu a benefitom práce môže podstatne ovplyvniť vaše rozhodnutie o prihlásení. Táto sekcia stručne popisuje podrobnosti o odmenách pre rôzne pozície v spoločnosti.

Platyové rozpätia pre pozície

Skôr než sa ponoríme do konkrétnych čísiel, tu je, čo môžete vo všeobecnosti očakávať z hľadiska platov:

 • Člen personálu: Obvykle začína okolo $10 za hodinu.
 • Manažér zmeny: Platové rozpätie začína približne na úrovni $14 za hodinu.
 • Manažér predajne: Môže zarábať od $40,000 do $60,000 ročne v závislosti od miesta a skúseností.
 • Technik údržby: Všeobecne zarába približne $15 za hodinu.
 • Vedúci zážitkov hostí: Zarába približne $12 za hodinu.
 • Barista (McCafé): Obvykle začína na úrovni približne $10 za hodinu.
 • Obsluha Drive-Thru: Zarába približne $10 za hodinu.
 • Kuchynský personál: Začiatok je približne na úrovni $10 za hodinu.
 • Pokladník: Typicky zarába približne $10 za hodinu.
 • Doručovateľ: Odmeňovanie, približne $10 za hodinu plus tipy, môže sa veľmi líšiť.

Rozsiahle výhody

Okrem konkurenčných platov ponúka spoločnosť bohatý balík benefitov:

 • Zdravotné poistenie: Komplexné krytie vrátane lekárskej starostlivosti, stomatológie a očného vyšetrenia.
 • Platené voľno: Zahŕňa dovolenku, PN a rodičovské voľno.
 • Zľavy pre zamestnancov: Významné zľavy na jedlo a ďalšie služby v rámci lokalít značky.
 • Dôchodkové plány: Možnosti ako 401(k) so zacielením spoločnosti, aby vám pomohli plánovať do budúcnosti.
 • Flexibilné časovanie: Prispôsobuje sa škole, rodičovstvu alebo iným osobným záväzkom.

Záverečné úvahy k aplikovaniu na príležitosti

Keď uzatvárame sprievodcu krok za krokom prihlásením sa na voľné pozície, tento článok vás vybavil znalosťami na začatie vášho putovania k odmeňujúcej kariére. Každá sekcia bola vytvorená tak, aby vás sprevádzala plynule cez proces aplikácie, zdôrazňujúc esenciálne úlohy a to, čo ponúkajú.

Tým, že nasledujete tieto kroky, pripravujete sa na úspech pri zabezpečení pozície. Či už začínate odznova alebo sa usilujete o postup, tento sprievodca je vaším zdrojom na efektívne navigovanie pracovnými príležitosťami.

Čítajte v inom jazyku